Know How

Formem un grup de professionals amb molta experiència i acostumat a treballar en equips multidisciplinaris. Fruit de la col·laboració i sincronització entre les diferents àrees de pràctica, podem oferir als nostres clients solucions globals.

ASSESSORAMENT FINANCER

Compravenda d’empreses, cerca de socis, estudis de rendibilitat i viabilitat... +info

COMPTABILITAT

Assessorament, revisions comptables, balanços, comptabilitat de costos... +info

DRET CIVIL I PENAL

Obligacions i contractes, successions, arrendaments, nacionalitat, residència... +info

DRET IMMOBILIARI

Fiscalitat d’operacions immobiliàries, contractes, dret de la construcció, arrendaments... +info

DRET MERCANTIL I CONCURSAL

Dret societari, plans de viabilitat, designació d’Administració Concursal,... +info

Fiscalitat

Societats, empresaris individuals, operacions mercantils, fiscalitat internacional... +info

INNOVACIÓ & EMPRENEDORIA

Definició estratègica de l’empresa i creació de propostes... +info

LABORAL, SEGURETAT SOCIAL

Assessorament jurídic i defensa processal, nòmines i gestió de personal, RRHH,... +info

LOPD

Protecció de dades, pàgines web, xarxes socials, apps, aplicacions informàtiques... +info

Propietat intel·lectual

Protecció de Dades, Pàgines Web, Xarxes Socials, Noms de domini, Assessorament Jurídic +info